Kategorier

 
 

 

 
 

 

 

 

Beställning via internet Beställningar sker via vår webbutik. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Uttag181 ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpeavtalet med uttag181 samtycker du till att dina uppgifter sparas för att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp. För att kunna genomföra beställningar är det nödvändigt att lämna ut uppgifter till tredje part. Uttag181 lämnar personuppgifter till transportföretag för genomförande av leverans och avisering, men säljer eller överlåter aldrig personuppgifter för marknadsaktiviteter från andra företag. Vi handlar inte med privatpersoner utanför EU och Skandinavien utan särskild överenskommelse. Kontakta oss via mail vid intresse. I vissa fall kan en beställd vara ha utgått ur sortimentet eller fått en ändrad prisbild som gör att vi inte kan sälja varan till satt pris. I dessa fall kommer vi automatiskt att göra en återbetalning till er.

Beställning av offert

Offerter skickas alltid via mail. Beställning av offert emotses före offertens förfallodag vilken anges i offerten. Beställning utföres genom att skicka mail till info@uttag181.se där ni anger offertnummer, kundnummer och övriga anteckningar. Vi äger alltid rätten att neka offertförfrågan utan närmare förklaring. Övrig information om offert och offerthantering läser ni om under fliken offert. Alla offerter betalas mot faktura, i de fall vi begär fakturaavgift eller kostnader för frakt kommer detta redoviosas på offerten.

Priser
Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se det totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalningssätt efter inloggning.
Detta kan man se innan man bestämmer sig för att köpa varorna och innan man godkänner beställningen. Vi reserverar oss för pris-, text- och bildfel.I vissa fall förbehåller oss rätten att ersätta beställd vara med likvärdiga vara om vi anser att leveranstiden kan förkortas. Exempel på detta är batteri eller anslutningssladd.

Betalning via payson
All direktbetalning sker via payson´s betalningsrutin. Tänk på att det kan ta några bankdagar innan vi kan se inbetalningen på vårt bankkonto. Inga varor skickas innan betalningen finns registrerad på vårt payson konto. Betalning via Paysonfaktura är möjlig med fakturaavgift á 40kr. Observera att Paysonfaktura kan endast ställas mot privatperson, inte mot företag. Maila oss gärna om eventuella frågor eller funderingar: info@uttag181.se

Betalning via Faktura(Endast beställningar av lämnad offert)

Vid fakturabetalning förekommer alltid fakturaavgift av angiven storlek, avgiften kan variera. Vid alla fakturaköp utför vi alltid en kreditupplysning. Vid dålig kreditvärdighet förbehåller vi oss rätten att begära delbetalning om 20%-50% före leverans som säkerhet alternativt en fullständig inbetalning. Alla beställningar över 20 000kr kräver 20% delbetalning före leverans som säkerhet. Vi kommer att meddela Er villkoren vid tillfället. Alternativt annan överenskommelse. Alla fakturor skickas via mail och betalningar via faktura sker till vårt bankgiro. Alla fakturor ställs med 14 dagars betalningskredit. Förfallna fakturor lämnas omedelbart till Kronofogden för indrivning. Alla kostnader för detta tillfaller Er som kund. Maila oss gärna om eventuella frågor eller funderingar: info@uttag181.se

Leveranser/ leveranstid

Vi skickar leveranser spårbart via Schenker eller Postnord. Mindre paket skickas via brev med Postnord för att ge en kortare transporttid och smidigare leverans. För köp i webbutiken tillämpas enhetsfrakt, köp via offert beräknas frakt.

Vi skickar oftast paket 1-3 dagar efter beställning. Transportbolaget behöver 2-5 arbetsdagar för att distribuera paketet till ombudet. I de fall varan är restnoterad eller måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre. Kundens leveranser skickas först efter att betalning erhållits eller vid fakturaköp vanligtvis direkt. Om speciella betalningsvillkor avtalats mellan uttag181.se AB och Er som kund, så anpassas leveransen efter avtalet.

Artikelns lagerantal är angivit av våran leverantör vid ett visst tillfälle. Det kan alltså finnas större eller mindre antal på lager vid beställningstillfället. Alla KNX-produkter och de flesta inbrottslarmprodukter är anskaffning direkt från tillverkaren och leveranstiden är därmed längre, normalt sett mellan 5-10 arbetsdagar. I sällsynta fall kan varan ha utgått och kan ej anskaffas, vi meddelar såklart direkt och återbetalar eventuella inbetalningar från er, eller krediterar ev. faktura.

Notera att alla våra leveranstider är utskrivna i arbetsdagar.

Det är Ert, kundens ansvar att tillse att varorna är levererade innan arbete påbörjas,
vi påtar oss inget ansvar för stillestånd m.m.

Det är köparens ansvar att tillse att adressen, e-post och mobilnummer som användes vid beställningen är rätt, samt att tillse att leveransen hämtas ut hos det ombud transportören nyttjar.

Vi kommer att ge Er tillgång till kollinummer/sändningsnummer så spårning av leverans är möjlig.

Leverans sker endast inom Sverige, annat avtalas innan varje beställning.

För paket som inte löses ut på uthämtningsplats efter vederbörande leverantör förbehåller sig uttag181.se rätten att debitera hela kostnaden för all eventuell frakt och hantering i ärendet.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt (reklamation) eller om vi har levererat fel vara. Om varan använts på felaktigt sätt, på annat sätt än tillverkarens anvisning, och blivit defekt. -Så medges ej villkoren för reklammation.

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Även förpackning, ask eller låda. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös kan ej ångerrätten utnyttjas. Varan får ej installeras eller användas. Återbetalningar av returnerade varor sker först efter vi inspekterat varan och ser att den inte installerats eller använts. Ser vi tecken på detta, kommer vi kontakta Er för vidare överrenskommelse. Returer mer än 15 dagar efter uthämtat paket medjes normalt ej. I de undantagsfall återköp medges utgår -40% returavdrag på ordinarie pris.

Reklamera
Reklamation kan göras om produkten är trasig eller har en dold transportskada.
(Synliga transportskador anmäles direkt till utlämningsstället vid mottagandet av varan/paketet.)

Skador eller fel som uppstått pga av tillverkaren avgjort som handhavandefel, fel som uppstått efter inkoppling, som inte genom kontroll kan bevisas vara fel på produkt, godkännes ej.
Det är den behörige elektrikerns ansvar att kontrollera att arbetet är utfört enligt tillverkarens anvisningar. Detta gäller oavsett omständighet.

Ångerrätt Privatpersoner
Enligt distansköplagen har man alltid 14 dagars ångerrätt. Varan skall vid åberopande av ångerrätten återsändas i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller även förpackning. Skadad förpackning, produkt eller liknande ersätts av kunden.
Om varan eller tjänsten har nyttjas, inkopplats eller installerats upphör då ångerrätten. Varor som har personlig prägel, varor som riskerar att tappa sitt värde samt är av en viss typ av beskaffenhet omfattas inte av ångerrätten
Denna typ av produkter framgår informationen på via mail från oss, i webshopen eller på din orderbekräftelse. Kabel som säljs på löpmeter omfattas aldrig av ångerrätten

Vid nyttjande av ångerrätten så meddela oss före återsändningen för instuktioner hur paketet ska märkas.

Samtliga gods ska skickas på ett sådant sätt att säker transport kan ske. Ska skickas som företagspaket, paket, brev eller motsvarande där vi får varorna tillsänt oss. Vi löser inte ut gods mot postförskott.

Tänk på att du ansvarar för återtransporten, spara kvitto med kollinummer! Fraktkostnader för returen står kunden för själv

Återbetalning sker inom 30 dagar efter mottagandet av godset. För snabbare hantering av returer är företagspaket att föredra som fraktsätt då vi får varorna omgående till oss. Återbetalning av hela varans värde, transporter och avgifter sker. Endast returfrakten bekostas av kunden under tiden för ångerrätten.
Vid retur av delad order återbetalas varornas värde. En retur där betalning skett via Payson Faktura behöver vi se att Payson fakturan är betald innan vi kan göra en återbetalning.

Öppet köp Privatpersoner
Vi tillämpar 14 dagar enligt samma regler enligt ovan "Ångerrätt". Dock återbetalas inte frakter, avgifter och liknande utanför ångerrätten.

Ångerrätt/öppet köp företag
Tillämpas ej på företag utan vi hänvisar till köplagen. Kostnaden vid retur är 70% av varans inköpspris.

Vid outlösta paket hos serviceställe förbehåller vi oss rätten att fakturera kund 350:- inklusive moms som täcker fraktkostnader, returfrakt samt hanteringsavgift. Paket som har skrymmandeavgifter eller liknande debiteras dessa enligt Postens prislista. Ej utlösta paket faller ej under ångerrätten

Återbetalningsskyldighet
Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Vi står ej för returfraktskostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Vi ersätter inga kostnader för arbete som erfodrats för att byta ut den defekta produkten.

Om du avser att returnera varor till oss, måste Ni först meddela oss via mail. Vi kommer ge er en returadress och ev. övrig instuktion. Återbetalning sker framför allt genom återbetalning via payson alternativt via en kreditfaktura till ert bankonto eller post- eller bankgiro.

All korrespondens mot oss sker via epost. info@uttag181.se

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat för varan senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan. Vi står ej för returfraktskostnaderna när du sänder tillbaka varan.

Se även konsumentverket distansavtalslagen & E-handel.

Vid köp av inbrottslarm
Vi erhåller generellt ingen support för installation och programmering av inbrottslarm, endast försäljning av materialet. Inbrottslarm är i sin helhet inte konstruerad att installeras av lekmän och ställer därför höga krav på kundens egen tekniska kompetes. Vid köp av larmsystem som använder internetbaserad larmmottagning för privat bruk, typ Risco Cloud eller liknande, kan det förekomma driftstörningar på leverantöres server eller egen internetanslutning. Kund kan ej reklammera en produkt med argumentet att larmmottagning mot molntjänster inte är stabil och upplevs tillräckligt säker och tillförlitlig. Ångerrätt för larmsystem typ Risco Cloud förfaller då kund registrerat systemets panel id hos tillverkaren. Efter uppdatering av firmware i larmprodukter förfaller all garanti om inte vi specifikt tillhandahåller ny firmware.

Information om Cookies
Version 1, 25 juli 2003.

1. LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
Från den 25 juli 2003 gäller lagen om elektronisk kommunikation.
Enligt den lagen ska den som besöker en webbplats informeras om vad
cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning.
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd
som på olika sätt syftar till att förbättra för användarna vid besök
på en webbplats. Denna textfil läggs på webbanvändarens dator.

2. TVÅ TYPER AV COOKIES
Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära.
På uttag181.se används dessa två typer av cookies:

Temporära cookies (sessionscookies) används för att hålla reda
på när en kund är inloggad eller vilket visningsläge/språk/valuta
som kunden valt. Denna cookie raderas när du stänger din webbläsare.

Permanent cookie används till att hämta innehåll i kundvagnen
så att du inte behöver logga in för att se vad du tidigare lagt i vagnen.

Den som inte accepterar användandet av cookies kan ändra
inställningar i sin webbläsare så att den inte tillåter cookies.

3. POST- OCH TELESTYRELSEN
Allmän information om cookies och den nya lagen om
elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.

Företagsuppgifter

  • Lundströms Elektro & Teleservice AB
  • org. 559036-5143
  • Industrigatan 34, 23351 Svedala