Kategorier

 
 

 

 
 

 

 

 

Installationskabel

Det finns inga produkter.
Installationskabel

Installationskabel

Underkategorier

  • EXQ-Light

    Halogenfri och flamskyddad PEX-isolerad installationskabel som är självslocknande vid brand.

  • EQLQ

    Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina.

  • EKRK (Kuhlo)

    Avsedd för öppen, fast förläggning inomhus i torra, icke brand eller explosionsfarliga lokaler.